Menu

Over TechNet Amstel & Venen

Stichting TechNet Amstel & Venen is een samenwerkingsverband van technische ondernemers en vertegenwoordigers van basis- en middelbare scholen uit De Ronde Venen, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer.

bestuursvergadering-technet-amstel-venen.jpg

 Doelstelling Stichting TechNet Amstel & Venen

 1. De stichting stelt zich ten doel om in goede afstemming met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en (overheids-) instanties:

  a.      het leren en werken in de technische branches te promoten en te bevorderen;
  b.      de samenwerking te bevorderen op het gebied van technisch onderwijs, mede ten behoeve van
           voldoende aanwas van vakbekwame medewerkers in de technische branches;
  c.      het verbeteren van de aansluiting van technisch onderwijs op de praktijk.

 2.   De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
    -  het geven van gastcolleges;
    -  het organiseren van workshops;
    -  het geven van voorlichting op technisch gebied;
    -  en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3.   De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

In het bestuur van de stichting hebben zitting: drie personen van het regionale (technische) bedrijfsleven en drie afgevaardigden uit het basis- en middelbaar onderwijs. Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. 

De bestuursleden stellen zich graag aan u voor. 

Linking pin tussen het bestuur en de deelnemers (bedrijven, onderwijsinstellingen en (overheids) instanties) is de projectcoördinator van TechNet Amstel & Venen Karin Wateler.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het bestuur draagt zorg voor: 

 • Het strategisch, inhoudelijke en financieel beleid van de techniekkring
 • De regie en overall- coördinatie t.a.v. de activiteiten van de techniekkring, w.o. de jaarlijkse Techniek Driedaagse en techniekwedstrijden, gastlessen en bedrijfsbezoeken.
 • De communicatie richting alle aangesloten leden en belanghebbenden
 • De jaarlijkse verantwoording naar de aangesloten partijen over bovenstaande onderwerpen.